WOLNA SZKOŁA

Kim jesteśmy?

O nas

O nas

Wolna Szkoła “urodziła się” w 2021 roku jako społeczna kampania sprzeciwu wobec prób centralizacji zarządzania oświatą, którą chciał wprowadzić rząd Prawa i Sprawiedliwości. Protest wobec tzw. Lex Czarnek zjednoczył blisko 100 różnych organizacji pozarządowych, samorządowych, związkowych, akademickich, środowisk rodziców, uczniów i nauczycieli oraz ludzi świata kultury. Kampania społeczna przeobraziła się w koalicję, która skutecznie obroniła szkoły. Szkodliwe dla oświaty prawo zostało zawetowane dwukrotnie.
Z inicjatywy Wolnej Szkoły odbywały się  w całej Polsce pikiety, demonstracje i spotkania. Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji inicjowali spotkania z politykami, przewodniczącymi klubów, uczestniczyli w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich.

Wspólnie uczyniliśmy temat edukacji ważnym, pokazaliśmy, że edukacja się liczy. Hasło odpartyjnienia zarządzania edukacją, które było motywem naszych działań stało się hasłem, po które chętnie sięgało się i cały czas sięga w debatach publicznych.

Nie mamy złudzeń - lepszy system edukacji nie powstanie za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Czeka nas długi proces zmian, w którym rządzącym nie wolno już pomijać strony społecznej. Wolna Szkoła pilnuje tego i będzie to robić dalej.  

Wolna Szkoła działa jako koalicja dla sprawy – za każdym razem tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla edukacji, sprawdzamy proces, dostarczamy wiedzy, nagłaśniamy temat, proponujemy rozwiązania i zawsze robimy to siłami organizacji, które włączają się w konkretne działania. Łączy nas moc wspólnego działania.
Dążymy do stworzenia systemu edukacji, w którym każda młoda osoba będzie miała jednakową szansę wykształcenia, i w którym nabywać będzie kompetencje i zdolności do budowania wspólnoty obywatelek i obywateli opartej na wzajemnym szacunku, empatii, współpracy, akceptacji i tolerancji. Wolna Szkoła to szkoła naszych marzeń, która pozwala budować odporne na zmiany, troszczące się o siebie, wspierające i rozwijające społeczeństwo oraz silne ekonomicznie i bezpieczne państwo w Unii Europejskiej.