MAPY WOLNEJ SZKOŁY

Konsultacje na temat lex Czarnek

Mapa wyników konsultacji z rodzicami organizowanych w szkołach przez rady rodziców na temat lex Czarnek (16-30.11.2022)