Wolna Szkoła

Ekspertyzy i wystąpienia

Raport z konsultacji publicznych rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, dotyczącego prac domowych.

Raport z konsultacji publicznych rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, dotyczącego prac domowych.

Załączona analiza jest wynikiem obserwacji procesu stanowienia pierwszego po 15 października 2023 r. istotnego dokumentu prawnego regulującego i zmieniającego funkcjonowanie systemu edukacji. Raport przygotowany został przez członków i członkinie zespołu Wolna Szkoła, inicjatywy, która w ciągu ostatnich 8 lat inicjowała i prowadziła różne działania służące ochronie autonomii szkoły, obronie przed upartyjnieniem, indoktrynacją z jednoczesnym udziałem w szerokiej dyskusji środowiskowej o zmianach koniecznych i potrzebnych w edukacji. Oczekiwanie środowisk edukacyjnych przeprowadzenia w systemie edukacji mądrej zmiany opartej na szerokiej partycypacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób eksperckich, praktyków i naukowców było kluczowe tuż przed wyborami 15 października. Stawiało ono i nadal stawia wyzwanie politykom, na których oddaliśmy głosy. Naszą motywacją była i jest dbałość o najwyższe standardy działania i stanowienia prawa w procesie zmiany systemu edukacji rozumianej jako filar demokratycznego państwa.

Pliki do pobrania

Raport z konsultacji publicznych rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, dotyczącego prac domowych.