Wolna Szkoła

Działamy na rzecz wolnej i dobrej edukacji dla każdego ucznia i uczennicy

O nas...

Wolna szkoła

Wolna Szkoła “urodziła się” w 2021 roku jako społeczna kampania sprzeciwu wobec prób centralizacji zarządzania oświatą, którą chciał wprowadzić rząd Prawa i Sprawiedliwości. Protest wobec tzw. Lex Czarnek zjednoczył blisko 100 różnych organizacji pozarządowych, samorządowych, związkowych, akademickich, środowisk rodziców, uczniów i nauczycieli oraz ludzi świata kultury. Kampania społeczna przeobraziła się w koalicję, która skutecznie obroniła szkoły. Szkodliwe dla oświaty prawo zostało zawetowane dwukrotnie.

  • Z inicjatywy Wolnej Szkoły odbywały się w całej Polsce pikiety, demonstracje i spotkania.
  • Wspólnie uczyniliśmy temat edukacji ważnym, pokazaliśmy, że edukacja się liczy
  • Wolna Szkoła działa jako koalicja dla sprawy – za każdym razem tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla edukacji

Dążymy do stworzenia systemu edukacji, w którym każda młoda osoba będzie miała jednakową szansę wykształcenia, i w którym nabywać będzie kompetencje i zdolności do budowania wspólnoty obywatelek i obywateli opartej na wzajemnym szacunku, empatii, współpracy, akceptacji i tolerancji.

uczestników

wydarzeń

wystąpień

dokumentów

Co robimy?

Porozmawiajmy o szkole - akcja

Co zrobiliśmy?

Nasze działania

  • Dwa razy zatrzymaliśmy ministra Czarnka i jego działania na rzecz upartyjnienia Polskiej szkoły
  • Daliśmy głos setkom obywateli i obywatelek - demonstracje i pikiety
  • Podręcznik do "Hit" wysłaliśmy na Pocztę i nie trafił do szkół
  • Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy społeczne konsultacje zmian forsowanych przez rząd
  • Recenzowaliśmy i recenzujemy zmiany prawa oświatowego
  • Włączaliśmy do działania ludzi kultury i sztuk
  • Zachęcaliśmy, aby zmieniać edukację na dobre

zespół

Ludzie Wolnej Szkoły

Iga Kazimierczyk

Iga Kazimierczyk

Wolna Szkoła

Opis

Anna Schmidt-Fic

Anna Schmidt-Fic

Wolna Szkoła

Opis

Stanisław Roszczyk

Stanisław Roszczyk

Koordynator projektów

Opis

Waldemar Bukalski

Waldemar Bukalski

Informatyk-automatyk

Opiekun strony, twórca map cyfrowych WolnejSzkoły.